>>

ตำแหน่ง :  OUTSIDE SALES (พนักงานฝ่ายขายนอกสำนักงาน)

 

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. - ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • มีใบขับขี่รถยนต์ และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง
 • มีใจรักบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีความรับผิดชอบสูง
 • ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว
 • มีความกระตือรือร้นและรู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี
 • สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ 
 • มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน

 

สวัดิการ

 • ค่าอาหาร
 • ค่าครองชีพ
 • ค่ารักษาพยบาล
 • ค่ารักษาฟัน
 • ค่าคลอดบุตร
 • ค่าสมรส
 • ค่าจัดงานศพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • รางวัลพนักงานมาทำงานดีเด่น
 • เบี้ยขยัน
 • รางวัลพนักงานที่ทำงานเป็นระยะเวลานาน
 • โบนัสประจำปี
 • ฯลฯ

DMST Quick Contact

: 2 + 14 =